Register van Levens (Sleutel van de VIgormancer Book 1) by Erik Smelt

By Erik Smelt

De schimmige wereld van Roussaint, hoofdstad van Worvuck, wordt gecontroleerd door drie gildes. Alle drie proberen ze de beste straten en pleinen in handen te krijgen. Annice is niet meer dan een jonge dievegge, een lid van een groep zakkenrollers, maar tegelijk iemand die zelf haar keuzes wil maken. Niet iedereen is het echter met haar keuzes eens.

Wanneer Luciën haar wereld binnen valt, weet Annice nog niet hoe haar leven op zijn kop zal komen te staan. Waarom is het boek dat de meesterdief bij zich had zo belangrijk en wat maakt het zo gevaarlijk? Haar gilde geeft Annice een laatste opdracht mee: breng het boek naar de magiërs in de mythische valleien van Vallaya Donca. De jonge dievegge heeft geen andere keus dan te hopen daar antwoorden te vinden.

Show description

Read or Download Register van Levens (Sleutel van de VIgormancer Book 1) (Dutch Edition) PDF

Similar contemporary fantasy books

Heroes and Angels

Set in a sci-fi/fantasy history, Heroes And Angels tells the tale approximately Dorman Tapson, an astrophysicist whose stories of the supernatural swap the area forever.

Avery (The Chronicles of Kaya)

'Prepare to have your middle and soul and mind's eye invaded. ' Isobelle Carmody'Beautifully written and grippingly advised. ' Sophie MassonThe humans of Kaya die in pairs. while one lover dies, the opposite does too. So it's been for millions of years - until eventually Ava. For even though her bondmate, Avery, has been murdered and Ava's soul has been torn in , she is the single person who has ever been powerful sufficient to hang to lifestyles.

De angst van de wijze (Dutch Edition)

`Er zijn drie dingen die alle wijze mannen vrezen: typhoon op zee, een maanloze nacht, en de woede van een heer. Een escalerende machtsstrijd met een machtige edelman dwingt Kvothe, de held uit De naam van de wind, om de Universiteit te verlaten en zijn geluk elders te beproeven. Zwervend, berooid en alleen reist hij naar Vintas, waar hij algauw verstrikt raakt in de politieke intriges van het koningshuis.

Tarmynd Alexander and the Prince of Lanterns

Unwilling to allow Tarmynd burst off to varsity in peace, his mother takes him and his siblings on one final relations holiday. whereas exploring Berryman's Cave Tarmynd stumbles upon a mysterious stone. however the stone is greater than only a fortunate keepsake; it Tarmynd's key to an old institution for magic often called the home of Lanterns.

Additional info for Register van Levens (Sleutel van de VIgormancer Book 1) (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.43 of 5 – based on 10 votes